Καλύτερη πρόληψη και διαχείριση των πλημμυρών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 0

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της ομάδας ECR ....

Διάταξη των εργασιών 2 0

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς (ECR ) Κύριε Πρόεδρε,...