Αξιολόγηση των δοκιμών αντοχής των τραπεζών 0

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της ομάδας ECR . ...

Καταπολέμηση της φοροαποφυγής 0

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 – Βρυξέλλες Νότης Μαριάς (ECR ).      Κυρία Πρόεδρε,...

Ανθρωπιστική κατάσταση στο Νότιο Σουδάν 0

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 – Βρυξέλλες Νότης Μαριάς (ECR ).      Κύριε Πρόεδρε,...