Ανασκόπηση της Ελληνικής Προεδρίας 0

Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της ομάδας ECR .   Κύριε...