Ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2013 (2) 0

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς (ECR ), απάντηση “γαλάζια κάρτα” ....

Ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2013 0

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς (ECR ), γραπτώς. Καταψηφίζω την ‘Έκθεση...

Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου – 2013 0

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 – Βρυξέλλες Νότης Μαριάς (ECR ).  Κυρία Πρόεδρε, η υποκρισία...