Κατάσταση στην Αίγυπτο 0

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς (ECR ), γραπτώς. Απείχα από τη...

Κατάσταση στην Ουκρανία 0

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς (ECR ), γραπτώς. Καταψηφίζω την κοινή...

Κατάσταση στη Λιβύη 0

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς (ECR ), γραπτώς. Ψηφίζω υπέρ της...

Ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2013 0

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς (ECR ), γραπτώς. Καταψηφίζω την ‘Έκθεση...

Ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2013 (2) 0

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς (ECR ), απάντηση “γαλάζια κάρτα” ....

Ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2013 0

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της ομάδας ECR ....