Θέμα: Μέτρα αντιμετώπισης του επικίνδυνου τοξικού ψαριού Lagocephalus sceleratus (λαγοκέφαλο) 0

Το επικίνδυνο τοξικό ψάρι Lagocephalus sceleratus (αλλιώς «λαγοκέφαλο») κατατάσσεται στα χωροκατακτητικά αλλόχθονα...

Θέμα: Μέτρα για την ενίσχυση των ελαιοπαραγωγών της Κρήτης και την αποτελεσματική δακοκτονία 0

Ο αγροτικός κόσμος της Κρήτης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι...

Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ARTEMIS 0

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Καταψηφίζω τη δεύτερη...

Η κατάσταση στο βόρειο Ιράκ και στη Μοσούλη 0

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Ψηφίζω υπέρ της...

Η κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία 0

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Στηρίζω την κοινή...

Πυρηνική ασφάλεια και μη διάδοση πυρηνικών όπλων 0

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Καταψηφίζω την κοινή...

Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία 0

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Απείχα κατά την...