Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης 0

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) https://youtu.be/MSTPWVJnirE   Κύριε...

Aσφαλιστική διαμεσολάβηση 0

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Κύριε πρόεδρε, οι...

Aσφαλιστική διαμεσολάβηση 0

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Απέχω από την...

Πολιτική συνοχής και περιθωριοποιημένες κοινότητες 0

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Ψηφίζω υπέρ της...