Μηχανισμοί επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας στην ΕΕ 0

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 – Στρασβούργο Notis Marias (ECR) Κυρία Πρόεδρε, έχουμε παρακολουθήσει τις...

Προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής της G20 της 7ης και 8ης Ιουλίου 2017 0

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 – Στρασβούργο Notis Marias (ECR) Κύριε Πρόεδρε, η Διάσκεψη Κορυφής...