Ανοιχτή Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Δράσης Ηρακλείου, στις 18 Ιαν 0

Η Επιτροπή Δράσης Ηρακλείου Κρήτης, της Πρωτοβουλίας Αυτοοργάνωσης Πολιτών Ενάντια στο Μνημόνιο...

Ίδρυση της Επιτροπής Δράσης Ηρακλείου 0

Ιδρύθηκε στις 19/11/2011 η Επιτροπή Δράσης Ηρακλείου Κρήτης της Πρωτοβουλίας Αυτοοργάνωσης Πολιτών Ενάντια στο...