Παράνομη επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο 0

9 Οκτωβρίου 2014 E-007756-14 Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή...

Άμεσα μέτρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα 0

2 Οκτωβρίου 2014 E-007423-14 Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή...