Το ατύχημα στο Norman Atlantic 0

20 Ιανουαρίου 2015 E-000687-15 Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή...

Αποζημιώσεις Ελλήνων κτηνοτρόφων για τον καταρροϊκό πυρετό 0

24 Νοεμβρίου 2014 E-009632-14 Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή...