ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
24 Νοεμβρίου 2015

Aσφαλιστική διαμεσολάβηση

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

Κύριε πρόεδρε, οι καταναλωτές θα πρέπει να απολαύουν το ίδιο επίπεδο προστασίας και να υπάρχουν ισότιμοι όροι ανεξάρτητα από τις διαφορές μεταξύ των διαύλων διανομής. Είναι επίσης αναγκαία η κατάλληλη και επαρκής ενημέρωση των καταναλωτών για οποιοδήποτε ασφαλιστικό προϊόν, ώστε να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση προκειμένου να αποφευχθεί η παραπληροφόρηση που μπορεί να προκληθεί από κάποια παραπλανητική διαφήμιση, για παράδειγμα των καταναλωτών, και για το λόγο αυτό χρειάζεται ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής.

Θα πρέπει ακόμα να υπάρχει μέριμνα σε περίπτωση ζημίας των ασφαλισμένων και εμπιστοσύνη για τους καταναλωτές. Γενικότερα, στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση οι διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το δίκιο της Ένωσης, ώστε να καλυφθεί το ενδεχόμενο παραπληροφόρησης ή ζημιάς. Εξάλλου, σε περιόδους χρηματοοικονομικής κρίσης που διανύουμε ο ασφαλιστικός τομέας πλήττεται.

Τέλος, στην Ελλάδα χιλιάδες ασφαλισμένοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα κινδυνεύουν με αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ενώ η τρόικα απαιτεί επανασχεδιασμό του ασφαλιστικού συστήματος.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βίντεο: europarl.europa.eu

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ