Νότης Μαριάς: Η Γεωπολιτική διάσταση του κορονοεμβολίου 0

Παρά την έγκριση των διαφόρων εμβολίων από ΗΠΑ και ΕΕ, η παγκόσμια...