Επονείδιστο το Ελληνικό χρέος και δια στόματος Ομπάμα στα Απομνημονεύματά του 0

Η έκδοση των απομνημονευμάτων του Μπαράκ Ομπάμα ομολογουμένως παρουσιάζει  τεράστιο πολιτικό και...