Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στη Νότια Ευρώπη 0

31 Μαρτίου 2015 E-005024-15 Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή...

Φτώχεια και υποσιτισμός των Ελλήνων μαθητών 0

31 Μαρτίου 2015 E-005023-15 Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή...

Οικονομικές πολιτικές λιτότητας και επιπτώσεις στην ανεργία στην ΕΕ 0

31 Μαρτίου 2015 E-005022-15 Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή...