ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗΝΕΑ
29 Νοεμβρίου 2018

Τι απαντά η Κομισιόν στον Νότη Μαριά για το επίδομα αναπηρίας για αυτισμό

Βρυξέλλες, 29/11/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τι απαντά η Κομισιόν στον Νότη Μαριά για το επίδομα αναπηρίας για αυτισμό

Σημαντική η Απάντηση της Κομισιόν στην σχετική Γραπτή Ερώτηση του Νότη Μαριά για τα άτομα με αυτισμό.
Ο Πρόεδρος του Κόμματος ΕΛΛΑΔΑ-Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ είχε καταθέσει Γραπτή Ερώτησή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την οποία καλούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα προκειμένου να υποχρεωθούν οι Ελληνικές Αρχές να παύσουν να παραβιάζουν τα δικαιώματα των ατόμων με αυτισμό και να αναγκαστούν να συνεχίσουν τη χορήγηση του επιδόματος αναπηρίας για αυτισμό στους μέχρι πρότινος δικαιούχους.
Ειδικότερα στην Γραπτή του Ερώτηση ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής είχε επισημάνει ότι «η προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με νομοθετήματα του Δεκεμβρίου 2017 και του Ιανουαρίου 2018, η Ελληνική κυβέρνηση μείωσε, με αντιεπιστημονικά κριτήρια, το ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας του αυτισμού από 67 % σε 50 %. Δεδομένου ότι για ποσοστά αναπηρίας κάτω του 67% στην Ελλάδα δεν χορηγείται επίδομα αναπηρίας, με τη νέα νομοθεσία, και ιδίως τον νόμο 4512/2018, καταργούνται χιλιάδες επιδόματα ατόμων με αυτισμό που μέχρι τώρα χαρακτηρίζονταν με ποσοστό 67% και άνω.Το επίδομα αναπηρίας των ατόμων με αυτισμό αποτελεί βασικό θεσμό πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα».
Και ο Νότης Μαριάς συνέχισε:«Η νέα νομοθεσία, αποσκοπώντας στη διακοπή της καταβολής του επιδόματος αναπηρίας σε χιλιάδες δικαιούχους, ορίζει ως κριτήρια για τον προσδιορισμό του ποσοστού αναπηρίας τη νοημοσύνη, τη λειτουργικότητα και την ενηλικίωση, τα οποία δεν μπορούν να μετρήσουν τον αυτισμό και δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το ποσοστό αναπηρίας του αυτισμού. Η νέα νομοθεσία παραβιάζει τις Συνθήκες της ΕΕ, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και το δίκαιο της ΕΕ. Ερωτάται η Επιτροπή: Ποια μέτρα θα λάβει προκειμένου να υποχρεωθούν οι Ελληνικές Αρχές να παύσουν να παραβιάζουν τα δικαιώματα των ατόμων με αυτισμό και να αναγκαστούν να συνεχίσουν τη χορήγηση του επιδόματος αναπηρίας για αυτισμό στους μέχρι πρότινος δικαιούχους;».
Απαντώντας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Επίτροπος κ. Thyssen επισήμανε ότι «η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην κατάσταση των ατόμων με αναπηρία σε όλα τα κράτη μέλη. Ελλείψει εναρμόνισης σε επίπεδο ΕΕ, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να καθορίζει τις προϋποθέσεις για τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και το ύψος τους και την περίοδο για την οποία χορηγούνται. Η Επιτροπή στηρίζει, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αυτισμό. Οι δικαιούχοι απολαμβάνουν ωφελημάτων μέσω ευρύτερων βασικών προγραμμάτων καθώς και μέσω στοχευμένων ενεργειών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση θεμάτων αναπηρίας».
Και κατέληξε:«Ενδεικτικά, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση» στην Ελλάδα, ποσό ύψους περίπου 262,4 εκατ. ευρώ προορίζεται για δράσεις στήριξης των ατόμων με αναπηρία, μεταξύ των οποίων και για πρόγραμμα «παράλληλης στήριξης», εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη και μαθήματα ένταξης (στην βασική εκπαίδευση) για τους μαθητές με αναπηρία, για την ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, την ανάπτυξη υπηρεσιών στήριξης των ατόμων με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και τον συνδυασμό της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής».

About this author

A ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ