ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
29 Απριλίου 2015

Συνθήκη του Μαρακές για εξαιρέσεις στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τα άτομα με προβλήματα όρασης

Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε μια πολύ σημαντική Συνθήκη διότι επιτρέπει την εξαίρεση από τους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των τυφλών και των ατόμων που έχουν πρόβλημα στην όραση. Νομίζω δε ότι πρόκειται για μια σημαντική κατάκτηση, διότι εφαρμόζεται έτσι η ίδια η Συνθήκη του ΟΗΕ, η οποία προβλέπει συγκεκριμένα δικαιώματα για τους αναπήρους. Έτσι θα έχουν οι τυφλοί τη δυνατότητα για ίσες ευκαιρίες, για συμμετοχή στην κοινωνία, για ενίσχυση στο δικαίωμα της εκπαίδευσης. Δημιουργείται βεβαίως πρόβλημα διγλωσσίας διότι, ενώ τα κράτη μέλη έχουν υπογράψει τη συμφωνία, ανακύπτει δυστοκία ως προς το ποιος έχει την αρμοδιότητα και πως πρέπει κανείς να προχωρήσει.

Πιστεύω ότι αυτά όλα πρέπει να ξεπεραστούν και ότι πρέπει, εδώ και τώρα, να βρούμε λύση, διότι η κατάσταση δεν θα διευκολυνθεί με οποιεσδήποτε αλλαγές της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία γίνουν στο μέλλον, διότι το πρόβλημα είναι ανθρώπινο και διότι τα κέρδη δεν μπορεί να είναι πάνω από τους ίδιους τους ανθρώπους. Σε αντίθετη περίπτωση θα δικαιωθούν όσοι λένε ότι τα πάσης φύσεως συμφέροντα είναι αυτά τα οποία πιέζουν προκειμένου να μην εφαρμοστεί η Συνθήκη του Μαρακές.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Βίντεο: europarl.europa.eu

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ