ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
15 Ιανουαρίου 2015

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR ), γραπτώς.

Καταψήφισα όλες τις τεθείσες σε ψηφοφορία Προτάσεις Ψηφισμάτων σχετικά με το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2015, διότι καμία από τις παραπάνω Προτάσεις Ψηφισμάτων δεν καταδίκαζε επαρκώς και με σαφήνεια την εκ μέρους της Επιτροπής επιμονή στην εφαρμογή της μερκελικής λιτότητας και της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής η οποία έχει γεμίσει τον Ευρωπαϊκό Νότο με στρατιές ανέργων και φτωχών. Ταυτόχρονα, οι ως άνω Προτάσεις Ψηφισμάτων δεν καταδίκαζαν το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2015 το οποίο δεν διαθέτει σοβαρούς πόρους για αύξηση της απασχόλησης, συνεχίζει την πολιτική κοινωνικοποίησης των ζημιών των τραπεζών, δεν περιορίζει τις περιφερειακές ανισότητες και εξακολουθεί να στηρίζει τις παράνομες πολιτικές της τρόικας στην Ελλάδα.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ