ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
Προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης
5 Ιουλίου 2017

Προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 – Στρασβούργο

Notis Marias (ECR)
Κύριε Πρόεδρε, το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει ένα ειδικό καθεστώς για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές κι αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Θα ήθελα όμως, με την ευκαιρία αυτή, να πω ότι θα πρέπει να στηριχθούν, λόγω της νησιωτικότητας η οποία επίσης αναφέρεται στη Συνθήκη, και τα νησιά σε όλη τη Μεσόγειο και κυρίως τα νησιά του Αιγαίου, του Ιονίου και η Κρήτη. Ιδίως δε τα νησιά του Αιγαίου, τα οποία πλήττονται αυτή τη στιγμή από τεράστιες μεταναστευτικές ροές. Όμως, αντί να στηριχθούν αυτά τα νησιά, έχουμε με εντολές της τρόικας αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.

Πρέπει λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, για όλα τα νησιά της Μεσογείου να υπάρξει ενίσχυση της γεωργίας, να υπάρξουν φορολογικά κίνητρα, ιδίως στα νησιά του Αιγαίου, του Ιονίου και στην Κρήτη, να υπάρξει αντιστάθμιση του μεταφορικού κόστους και ενίσχυση της αλιείας και του τουρισμού. Με έναν τέτοιο τρόπο μπορούμε πραγματικά να στηρίξουμε την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή στα νησιά της Μεσογείου.

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ