ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
Προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής της G20 της 7ης και 8ης Ιουλίου 2017
5 Ιουλίου 2017

Προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής της G20 της 7ης και 8ης Ιουλίου 2017

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 – Στρασβούργο

Notis Marias (ECR)
Κύριε Πρόεδρε, η Διάσκεψη Κορυφής των G20 στις 7 και 8 Ιουλίου πραγματοποιείται σε μια χρονική στιγμή όπου η πλήρης απελευθέρωση του εμπορίου και η παγκοσμιοποίηση έχουν διαλύσει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και έχουν δημιουργήσει στρατιές φτωχών και ανέργων. Αυτό συμβαίνει διότι το παγκόσμιο εμπόριο επιβραβεύει τις χώρες στις οποίες ακολουθούνται αθέμιτες πρακτικές. Έτσι, αμερικανικές και ευρωπαϊκές πολυεθνικές έχουν εγκαταστήσει, με την τακτική του outsourcing, τη βιομηχανική τους παραγωγή στις χώρες της Ασίας, εκεί όπου ανθεί η παιδική εργασία, η κινεζοποίηση των μισθών, η διάλυση των εργασιακών σχέσεων και η παραβίαση των όρων υγιεινής και ασφάλειας, και όλα αυτά γίνονται με στόχο τα υπερκέρδη.
Ήρθε η στιγμή να απαιτήσουμε να μπει φραγμός στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και να εφαρμόσουμε πολιτικές οι οποίες θα προστατεύουν τους πολίτες της Ένωσης που χάνουν τις δουλειές τους. Ήρθε η στιγμή να μπει φραγμός στη CETA, την TTIP και τις διάφορες άλλες πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την εφαρμογή της αρχής της κοινοτικής προτίμησης. Ταυτόχρονα απαιτούνται μέτρα για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών που πλήττουν την Ελλάδα και την Ιταλία.

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ