ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
24 Νοεμβρίου 2015

Πολιτική συνοχής και περιθωριοποιημένες κοινότητες

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πολιτική συνοχής και τις περιθωριοποιημένες κοινότητες, διότι είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ