ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
5 Ιουλίου 2017

Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της εσθονικής Προεδρίας του Συμβουλίου

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 – Στρασβούργο

Notis Marias (ECR)

 

Η Εσθονική Προεδρία οφείλει να ανασκουμπωθεί και να αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στην αντιμετώπιση και στο περιορισμό των μεταναστευτικών ροών. Και αυτό απαιτεί τα εξής: 1. Μετεγκατάσταση από Ελλάδα και Ιταλία των προσφύγων που έχει συμφωνηθεί. 2. Χρονική επέκταση του προγράμματος μετεγκαταστάσεων 3. Άσκηση πίεσης στις τρίτες χώρες προκειμένου να αποδεχθούν τις επαναπροωθήσεις των πολιτών τους, οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει παράνομα στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 4. Άμεση κατάργηση του Δουβλίνου 3 που έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε αποθήκη ψυχών. 5. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την εμπέδωση της ειρήνης στην Μέση Ανατολή. 6. Αντιμετώπιση της φτώχειας στην Αφρική.

 

 

 

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ