ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
19 Ιουλίου 2012

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ

Δελτίο Τύπου Αθήνα 19/7/2012

       Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη κατέθεσε σήμερα  19  Ιουλίου,  ο Βουλευτής Ηρακλείου των «Ανεξάρτητων Ελλήνων»  Νότης Μαριάς,  σχετικά με τις θέσεις του ΣΕΔΗΚ αναφορικά με το σχέδιο της Ε.Ε. για την ελαιοκομία, όπως αυτές διαμορφώθηκαν και διατυπώθηκαν στην  ετήσια Γενική  Συνέλευση του φορέα, που έγινε στις 10-7-2012 στο Ρέθυμνο.

Στην ερώτηση  παρουσιάζονται συνοπτικά οι θέσεις του ΣΕΔΗΚ, που αποτελούν συνεισφορά για την διαμόρφωση της ελληνικής  πρότασης ενόψει της συζήτησης του σχεδίου της Ε.Ε. για την ελαιοκομία.

Βασικές θέσεις του ΣΕΔΗΚ είναι η ανάδειξη και ο έλεγχος της ποιότητας, η αναδιάρθρωση της αγοράς και η αποθεματοποίηση, δράσεις προώθησης του ελαιολάδου, ρυθμίσεις στην αγροδιατροφική αλυσίδα, ποιοτικά πρότυπα και ισχυροποίηση του ρόλου  του Διεθνούς  Συμβουλίου  Ελαιολάδου.
       Στη συνέχεια ερωτάται ο Υπουργός για το αν θα λάβει υπόψη τις θέσεις του ΣΕΔΗΚ ενόψει της διαμόρφωσης της εθνικής πρότασης και  της συζήτησης στο πλαίσιο  της Ε.Ε. του σχεδίου για την ελαιοκομία.
      Ερωτάται επίσης ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύει να αναλάβει  προκειμένου να προωθήσει τις ελληνικές θέσεις ενόψει του γεγονότος ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναλάβει και ασκεί την Προεδρία της Ε.Ε. και ως εκ τούτου μπορεί να συμβάλλει στην λήψη θετικών αποφάσεων από την Ε.Ε. για τους παραγωγούς ελαιολάδου.
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
«Κύριε Υπουργέ,
Ο  Σύνδεσμος  Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ) στον οποίο μετέχει το σύνολο σχεδόν των Δήμων  της Κρήτης και επομένως κατά τεκμήριο εκπροσωπεί  τις 175.000 ελαιοκομικές εκμεταλλεύσεις και περίπου 500 χιλ. κατοίκους του νησιού, μετά την δημοσιοποίηση του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την υποστήριξη της ελαιοκομίας  αποφάσισε, λόγω της τεράστιας σημασίας του θέματος, να το θέσει προς συζήτηση στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του φορέα, που έγινε στις 10-7-2012 στο Ρέθυμνο.
Οι θέσεις και προτάσεις που διατυπώθηκαν μετά από σχετική εισήγηση και συζήτηση, αποφασίστηκε από την Γ.Σ. να υποβληθούν εγγράφως με την  παράκληση να ληφθούν  υπόψη αρμοδίως προκειμένου  να αξιοποιηθούν  στην σύνθεση της πρότασης του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων .
Οι θέσεις και προτάσεις του ΣΕΔΗΚ στα επιμέρους θέματα του παραπάνω  σχεδίου της Ε.Ε. συνοπτικά έχουν ως εξής:
1.            Ανάδειξη και έλεγχος της ποιότητας: Η βελτίωση της κατάταξης των ποιοτικών κατηγοριών με στόχο να περιοριστούν τα φαινόμενα της παραπλάνησης των καταναλωτών εξαιτίας της περιπλοκότητας και ασάφειας είναι προς την σωστή κατεύθυνση, αρκεί να στοχεύει πράγματι στην προώθηση της κατανάλωσης του υψηλής ποιότητας προϊόντος, την παραγωγή του οποίου συνιστά γενικά η Ε.Ε.
2.            Αναδιάρθρωση αγοράς-Αποθεματοποίηση: Η ανάγκη να υπάρξει συγκέντρωση της προσφοράς του χύμα ελαιολάδου από πλευράς των παραγωγών ώστε να βελτιωθεί  η διαπραγματευτική θέση τους, αποτελεί σωστή θέση, την οποία υποστηρίζει και η Ισπανία, παρότι  παρουσιάζει  μικρότερο από τον δικό μας κατακερματισμό προσφοράς.
3.            Δράσεις προώθησης του ελαιολάδου: Η προώθηση του προϊόντος, καίτοι αναφέρεται στο σχέδιο, δεν προσδιορίζεται με συγκεκριμένες προτάσεις.
4.            Ρυθμίσεις στην αγροδιατροφική  αλυσίδα: Η αναφορά στη σήμανση της ημερομηνίας λήξης του προϊόντος, αν και σωστή, απαιτεί παραπέρα επεξεργασία δεδομένου ότι η ημερομηνία λήξης,  εκτός του χρόνου, είναι συνάρτηση  και άλλων παραγόντων.  Επίσης  η χρήση μη επαναπληρώσιμων φιαλιδίων για το ελαιόλαδο που σερβίρεται στα τραπέζια κρίνεται ως ορθή.
5.            Ανταγωνισμός  με ΗΠΑ και Αυστραλία: Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από χώρες όπως ΗΠΑ και Αυστραλία, οι οποίες τελευταία  αναπτύσσουν και  εφαρμόζουν δικές τους μεθόδους αξιολόγησης προκαλεί σύγχυση,   η οποία μπορεί να ενταθεί  και επεκταθεί δεδομένης της επέκτασης της κατανάλωσης  και σε νέες τρίτες χώρες όπως Κίνα, Ινδία κ.α.  Επομένως πρέπει  να βρεθεί τρόπος  τα ποιοτικά πρότυπα να ισχύουν για όλες τις καταναλώτριες χώρες.
6.            Ο ρόλος του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου:  Η επιδίωξη της διεύρυνσης  και ισχυροποίησης  του ρόλου του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου με τροποποίηση της ιδρυτικής συμφωνίας του που λήγει το 2014 είναι σωστή.  Αρκεί η διεύρυνση αυτή να στηριχθεί σε ισχυρές διακρατικές συμφωνίες.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1)            Ποιες από τις παραπάνω θέσεις του ΣΕΔΗΚ θα λάβει υπόψη του προκειμένου  να διαμορφώσει τη θέση της χώρας μας ενόψει  της συζήτησης στο πλαίσιο  της Ε.Ε. του σχεδίου για την ελαιοκομία;
2)            Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να προωθήσει τις ελληνικές θέσεις ενόψει του γεγονότος ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναλάβει και ασκεί την Προεδρία της Ε.Ε. και ως εκ τούτου μπορεί να συμβάλλει στην λήψη θετικών αποφάσεων από την Ε.Ε. για τους παραγωγούς ελαιολάδου;
Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Νότης  Μαριάς»

About this author

A ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ