ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
16 Ιανουαρίου 2015

Παρέμβαση του Νότη Μαριά στο Γιούνκερ για τους Έλληνες δανειολήπτες στεγαστικών σε ελβετικό φράγκο.

Αθήνα, 16/01/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιστολή απέστειλε σήμερα ο Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών και Επικεφαλής του Πολιτικού Κινήματος ANTIMNHMONIAKOI ΠΟΛΙΤΕΣ Ευρωβουλευτής Καθηγητής Νότης Μαριάς, προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζ.Κ. Γιούνκερ με αντικείμενο την προστασία των Ελλήνων δανειοληπτών στεγαστικών σε ελβετικό φράγκο. Ειδικότερα ο Νότης Μαριάς στην επιστολή του επισημαίνει ότι ήδη από τις 12/09/2014 είχε καταθέσει σχετική ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία ζητούσε τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Μάλιστα, στην ερώτησή του είχε επισημάνει τα εξής:
“Στην Ελλάδα χιλιάδες δανειολήπτες βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση λόγω των συμβάσεων στεγαστικών δανείων συνδεδεμένων με την ισοτιμία ευρώ/ελβετικού φράγκου που έχουν συνάψει με ελληνικές τράπεζες καθώς αυτές, καταχρώμενες τη δεσπόζουσα θέση τους στην αγορά και κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων για την προστασία των καταναλωτών (Οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές κ.λπ.) δεν παρείχαν κατ’ ελάχιστον προσυμβατική ενημέρωση στους δανειολήπτες για τους κινδύνους, τη δυνατότητα και το κόστος τεχνικών κάλυψης του συναλλαγματικού κινδύνου.

Έτσι οι δανειολήπτες βρέθηκαν σε δυσχερέστατη θέση όσον αφορά το κόστος αποπληρωμής των δανείων τους μετά τη σοβαρή μεταβολή της ισοτιμίας ευρώ/ελβετικού φράγκου, καθώς αγνοούσαν ότι κάθε καταβαλλόμενη μηνιαία δόση επιβαρύνεται με κόστος μετατροπής και πως, ενώ πλήρωναν σε ευρώ, η τράπεζα μετέτρεπε το ποσό αυτό σε ελβετικά φράγκα.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Είναι ενήμερη για την ανωτέρω κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους εκ μέρους των ελληνικών τραπεζών καθώς και της ανωτέρω καταχρηστικής πρακτικής τους, που έχει σαν συνέπεια την αύξηση του ύψους των δόσεων των εν λόγω δανείων στο διπλάσιο, και με ποιο τρόπο προτίθεται να διασφαλίσει την προστασία των εν λόγω δανειοληπτών ως καταναλωτών και να εξασφαλίσει την τήρηση των κειμένων διατάξεων του δικαίου της ΕΕ”;

Πλην όμως μέχρι σήμερα, ο  Έλληνας Ευρωβουλευτής δεν έλαβε καμία απάντηση εκ μέρους της Επιτροπής στην εν λόγω ερώτησή του, παρότι παρήλθαν τέσσερις μήνες από την ημέρα κατάθεσης της και δυο μήνες από την καταληκτική ημερομηνία απάντησης της.

Για το λόγο αυτό και εν όψει της τεράστιας επιπλέον οικονομικής ζημιάς που υπέστησαν οι χιλιάδες Έλληνες δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο λόγω της προχθεσινής αιφνίδιας μεταβολής της ισοτιμίας ευρώ/ελβετικού φράγκου, ο Νότης Μαριάς απέστειλε τη σχετική του επιστολή προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ζ.Κ. Γιούνκερ, στην οποία τον καλεί να διερευνήσει το θέμα και να φροντίσει να δοθεί απάντηση άμεσα στην εν λόγω ερώτησή του.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Νότη Μαριά έχει ως εξής:

Προς τον Πρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζ.Κ. Γιουνκέρ,

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2014, κατέθεσα γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  με αριθμό E-006878-14, με την οποία μεταξύ άλλων ζητούσα την εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων δανειοληπτών που συνήψαν συμβάσεις με ελληνικές τράπεζες για στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η καταληκτική προθεσμία απάντησης στην ερώτηση ήταν η 6η Νοεμβρίου 2014. Μέχρι σήμερα, δυο μήνες μετά την πάροδο της προθεσμίας και τέσσερις μήνες μετά την κατάθεση της ερώτησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν έχω λάβει ακόμα απάντηση.

Σας ζητώ ως Πρόεδρος της Επιτροπής να διερευνήσετε το θέμα και να λάβω απάντηση άμεσα στο πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα που αφορά χιλιάδες Έλληνες πολίτες που συνήψαν συμβάσεις με ελληνικές τράπεζες για στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο ιδίως τώρα που λόγω της πρόσφατης αλλαγής ισοτιμίας Ευρώ/Ελβετικού φράγκου οι εν λόγω συμπολίτες μου έχουν υποστεί τεράστια και ανεπανόρθωτη επιπλέον οικονομική ζημία. που ξεπερνά σύμφωνα με εκτιμήσεις το ένα δις ευρώ.

Με εκτίμηση,

Νότης Μαριάς,
Ευρωβουλευτής

Αντιπρόεδρος ECR   

About this author

A ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ