ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
6 Σεπτεμβρίου 2013

Ο Νότης Μαριάς φέρνει στη Βουλή το θέμα της μείωσης του φόρου κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και θέρμανσης στην Κρήτη και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6/9/2013

Ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετική επιστολή της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Ηρακλείου (Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η) η οποία ζητάει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και θέρμανσης στην Κρήτη και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα.

Θεωρούν ότι η λήψη και εφαρμογή του μέτρου αυτού θα δημιουργήσει ισότιμες συνθήκες για τους καταναλωτές σε όλη την επικράτεια, θα αποτρέψει φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού και θα ενισχυθεί η νησιώτικη οικονομία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζητάει απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση. About this author

A ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ