ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
10 Ιανουαρίου 2014

«Ο Νότης Μαριάς φέρνει στη Βουλή το θέμα ενίσχυσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης (Α.Δ.) Λασιθίου στις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2014»

Δελτίο τύπου 09/01/2014

Ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετικό έγγραφο της ΄Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου αναφορικά με την ενίσχυση της Α.Δ. Λασιθίου στις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2014.

Η ΄Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, μεταξύ άλλων, εκφράζει τον προβληματισμό και την έντονη ανησυχία της, σχετικά με τη σοβαρότατη έλλειψη αστυνομικού προσωπικού που υπάρχει στην Α.Δ. Λασιθίου σε σχέση με την προβλεπόμενη οργανική δύναμη και δηλώνει πως οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας παρουσιάζουν μείωση σε ποσοστό που πλησιάζει το 40%.
Οι ελλείψεις σε αστυνομικό προσωπικό στην Α.Δ. Λασιθίου έχουν αρνητική εικόνα στην προσφερόμενη αστυνόμευση, με αποτέλεσμα όσοι υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα να αδυνατούν πλέον να ανταπεξέλθουν στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων.
Για το λόγο αυτό, η ανωτέρω ΄Ενωση κάνει έκκληση ώστε στον επικείμενο πίνακα τακτικών μεταθέσεων έτους 2014 να υπάρξει τοποθέτηση ανάλογου αριθμού αστυνομικού προσωπικού στην Α.Δ. Λασιθίου, αφενός μεν για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της, αφετέρου δε για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζητάει απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.

About this author

A ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ