ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΟΜΙΛΙΕΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
8 Νοεμβρίου 2014

Νότης Μαριάς στην Ευρωβουλή: Όχι στον περιορισμό των εξουσιών των Εθνικών Κοινοβουλίων.

Αθήνα, 08/11/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΒΙΝΤΕΟ
Μιλώντας στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες την Τετάρτη 05/11/2014 ο Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών και Επικεφαλής του Πολιτικού Κινήματος Αντιμνημονιακοί Πολίτες, Ευρωβουλευτής, Καθηγητής Νότης Μαριάς για τη Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (ΔΣΕΕ) επισήμανε ότι η Διεθνής αυτή Συνθήκη πρέπει να κυρωθεί όχι μόνο από τους αρμόδιους θεσμούς της ΕΕ αλλά και από τα Εθνικά Κοινοβούλια καθώς πρόκειται για μια «Μεικτή Συμφωνία» που αφορά και σε πεδία εφαρμογής που ανήκουν στην αρμοδιότητα των κρατών-μελών της ΕΕ.
Επισήμανε μάλιστα ότι κάθε απόπειρα της ΕΕ να υφαρπάξει τις αρμοδιότητες των κρατών-μελών της στα εν λόγω πεδία εφαρμογής και να αποκλείσει παράνομα τα Εθνικά Κοινοβούλια των κρατών-μελών από τη διαδικασία κύρωσης της ΔΣΕΕ θα είναι όχι μόνο αντίθετη με τη Συνθήκη της Λισαβόνας αλλά θα προκαλέσει επιπλέον και τις αντιδράσεις των πολιτών των κρατών-μελών.
Επίσης επισήμανε ότι η ΔΣΕΕ θα οδηγήσει σε επιπλέον αποβιομηχάνιση  της ΕΕ αφού λόγω του φθηνού σχιστολιθικού αερίου που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα μετεγκατασταθούν για λόγους χαμηλού κόστους ενέργειας και συνακόλουθης ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους στις Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείποντας την ΕΕ.
Επισυνάπτεται βίντεο με την παρέμβαση του Νότη Μαριά:

About this author

A ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ