ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
Νότης Μαριάς στην Ευρωβουλή: Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες να ασκούν αυτοτελή νομισματική πολιτική
13 Ιουνίου 2017

Νότης Μαριάς στην Ευρωβουλή: Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες να ασκούν αυτοτελή νομισματική πολιτική

Τρίτη 13 Ιούνιος 2017 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR)

 

Κυρία Πρόεδρε, η φιλοσοφία και η δομή της ευρωζώνης οδηγεί σε ανισορροπίες, με αποτέλεσμα αυξημένα εμπορικά πλεονάσματα στη Γερμανία και εμπορικά ελλείμματα στον Νότο. Ταυτόχρονα, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση δεν προέβλεψε κανένα σύστημα δημοσιονομικής αλληλεγγύης και τη δημιουργία ευρωομολόγων. Ως αποτέλεσμα έχουμε στρατιές φτωχών και ανέργων, με τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου να μετατρέπονται σε «αποικίες» της γερμανικής Ευρώπης. Επαναλαμβάνουμε τη θέση μας ότι οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες πρέπει να μετατραπούν σε ύστατους δανειστές των δικών τους κρατών. Ταυτόχρονα, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών πρέπει να γίνει ακόμη πιο αποκεντρωμένο και ευέλικτο, με στόχο οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες να ασκούν αυτοτελή νομισματική πολιτική, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της οικονομίας της χώρας τους, αξιοποιώντας συμβατικά και μη συμβατικά μέσα, όπως η ποσοτική χαλάρωση (quantitative easing), δημιουργώντας χρήμα χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και μέχρι του ποσοστού της συμμετοχής κάθε Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας επί του εκάστοτε ισχύοντος ισολογισμού του Ευρωσυστήματος, που σήμερα ανέρχεται σε 3,5 τρισεκατομμύρια ευρώ.

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ