ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
Νότης Μαριάς στην Ευρωβουλή:  Να cοι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη
13 Ιουνίου 2017

Νότης Μαριάς στην Ευρωβουλή: Να αυξηθούν οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη

Τρίτη 13 Ιούνιος 2017 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR)

 

Κύριε Πρόεδρε, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των αμυντικών βιομηχανιών της Ευρώπης και σε αυτό είμαστε κάθετοι. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επιτέλους να κοιτάξει την ορθή εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων. Αναφέρομαι, εν προκειμένω, στα προγράμματα stage στην Ελλάδα, όπου δούλεψαν χιλιάδες έλληνες πολίτες, οι οποίοι όμως δεν αμείφθηκαν με βάση την οδηγία 1999/70/ΕΚ, αλλά και την απόφαση στην υπόθεση C-596/14 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απασχολούμενοι στα stage έπρεπε να έχουν λάβει αμοιβές σαν να είναι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου. Οι αμοιβές αυτές δεν τους έχουν καταβληθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει, πλέον, να φροντίσει να καταβληθεί η διαφορά αυτή των αμοιβών που οφείλονται σε αυτούς τους χιλιάδες έλληνες πολίτες που δούλεψαν στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Όπως, επίσης, οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει ότι θα καταβληθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ, ιδίως τώρα που έχουμε και απόφαση του Αρείου Πάγου στην Ελλάδα. Έκκληση λοιπόν, επιτέλους, να εφαρμόζονται ορθά οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όσους απασχολήθηκαν σε προγράμματα stage στην Ελλάδα.

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ