ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
24 Απριλίου 2015

Νότης Μαριάς προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Που πήγαν τα λεφτά για τα εμβόλια για τον καταρροϊκό πυρετό;

Βρυξέλλες, 24/4/2015.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Που πήγαν τα λεφτά για τα εμβόλια για τον καταρροϊκό πυρετό ζήτησε να πληροφορηθεί με Ερώτησή που κατέθεσε σήμερα στην Ευρωβουλή ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών και Επικεφαλής του Πολιτικού Κινήματος Αντιμνημονιακοί Πολίτες Καθηγητής Νότης Μαριάς.
Όπως επισημαίνει στην Ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, στις 24/11/2014 είχε καταθέσει ξανά Ερώτηση για την αποζημίωση των Ελλήνων κτηνοτρόφων για την ζημιά που υπέστησαν από τον καταρροϊκό πυρετό το 2014.
Ο Νότης Μαριάς συνέχισε τονίζοντας ότι στην Απάντηση του ο κ.Andriukaitis, εξ ονόματος της Επιτροπής, αναφέρει ότι η υλοποίηση του Προγράμματος παρακολούθησης και εκρίζωσης του καταρροϊκού πυρετού στην Ε.Ε. περιλαμβάνει και εμβολιασμούς των προβάτων και η σχετική χρηματοδοτική συνεισφορά της Ε.Ε. για την εκρίζωση του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων στην Ελλάδα ανέρχεται σε ποσοστό 50% του επιλέξιμου κόστους που προκύπτει σε σχέση με μέτρα όπως ο εμβολιασμός ζώων. Μάλιστα για την υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος του 2015 τέθηκε στη διάθεση της Ελλάδας το προσωρινό ποσό του ενός εκατομμυρίου (1 εκ.) ευρώ περίπου.
Όπως παρατήρησε ο Νότης Μαριάς, οι ομοσπονδίες κτηνοτρόφων στην Ελλάδα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι είναι θέμα χρόνου η έξαρση και πάλι του καταρροϊκού πυρετού και ζητούν τον άμεσο εμβολιασμό των κοπαδιών. Όμως οι αρμόδιες υπηρεσίες αρνούνται να χορηγήσουν τη σχετική επιδότηση της διαδικασίας εμβολιασμού παρότι σύμφωνα με τα παραπάνω έχει τεθεί στη διάθεση της Ελλάδας το εν λόγω ποσό.
Εν συνεχεία ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής ρωτά την Επιτροπή πότε διαβίβασε αρμοδίως το παραπάνω ποσό στην Ελλάδα για την υλοποίηση του ανωτέρω Προγράμματος εμβολιασμών.
Ο Νότης Μαριάς καταλήγοντας καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα για την εφαρμογή από την Ε.Ε. χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα εμβολιασμών των ζώων για τον καταρροϊκό πυρετό.

Επισυνάπτεται η σχετική Απάντηση του Επιτρόπου κ. Andriukaitis στην προγενέστερη ερώτηση του Νότη Μαρια για τον καταρροϊκό πυρετό:

«Για το 2014 έχει εγκριθεί η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ για προγράμματα παρακολούθησης και εκρίζωσης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου για την Ελλάδα και άλλα κράτη μέλη με την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2013/722/EΕ(1). Η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ ανέρχεται σε ποσοστό 50% του επιλέξιμου κόστους που προκύπτει για κάθε κράτος μέλος σε σχέση με ορισμένα μέτρα όπως: δειγματοληψία, δοκιμή και εμβολιασμός.
Για την υλοποίηση του προγράμματος για το 2014 διατέθηκε στην Ελλάδα το ποσό των 75 000 ευρώ. Για την υλοποίηση του προγράμματος του 2015 τέθηκε, επίσης, στη διάθεση της Ελλάδας το προσωρινό ποσό του 1 εκατομμυρίου περίπου.»

(1) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 101.

About this author

A ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ