ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
7 Νοεμβρίου 2014

Νότης Μαριάς: Ο Επίτροπος Johannes Hahn πετάει το μπαλάκι στην μνημονιακή συγκυβέρνηση για τον ΒΟΑΚ

Βρυξέλλες, 07/11/2014
Δελτίο Τύπου
Το μπαλάκι στη μνημονιακή συγκυβέρνηση για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) πέταξε ο Επίτροπος Johannes Hahn στην Απάντηση που έδωσε σε Γραπτή Ερώτηση του Αντιπροέδρου των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών και Επικεφαλής του Πολιτικού Κινήματος Αντιμνημονιακοί Πολίτες, Ευρωβουλευτή Νότη Μαριά σχετικά με την πενιχρή χρηματοδότηση της Κρήτης για οδικά έργα από το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) 2014-2025.
Στην απάντησή του εξ ονόματος της Επιτροπής ο κ. Hahn επισημαίνει ότι «το Στρατηγικό πλαίσιο για την πολιτική μεταφορών αποτελεί ένα έγγραφο στο οποίο παρουσιάζεται η εθνική στρατηγική. Τα συγχρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την εν λόγω στρατηγική, η οποία αποτελεί έναν εκ των προτέρων όρο για την έγκριση του προγράμματος. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν ή ότι θα συγχρηματοδοτηθούν όλα όσα περιλαμβάνονται στην εν λόγω στρατηγική. Μια τέτοια απόφαση εναπόκειται αποκλειστικά στις ελληνικές αρχές».
Δηλαδή εναπόκειται στην συγκυβέρνηση η οποία είναι σύμφωνα με τα παραπάνω αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίσει για το κατά πόσο θα χρηματοδοτηθούν άμεσα τα αναγκαία έργα για να πάψει ο ΒΟΑΚ να αποτελεί κίνδυνο-θάνατο για τους κατοίκους του νησιού μας αλλά και για τους χιλιάδες τουρίστες που μας επισκέπτονται κάθε χρόνο.
Στην Ερώτησή του, την οποία σημειωτέον ο Νότης Μαριάς είχε υποβάλλει από τις                     22 Αυγούστου, επισημαίνει ότι στο πλαίσιο του ΣΠΕΜ 2014-2025 χορηγούνται ελάχιστα κονδύλια για την Κρήτη, έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, που όμως δεν διαθέτει ασφαλές οδικό δίκτυο, αφού πολλά έργα έχουν βαλτώσει λόγω έλλειψης κονδυλίων.
Αυτό μάλιστα, συνέχισε ο Νότης Μαριάς, ισχύει ειδικότερα τόσο για τον ΒΟΑΚ που παραμένει άκρως επικίνδυνος, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες συμπολίτες μας σε τροχαία δυστυχήματα, όσο και για τον εξίσου επικίνδυνο οδικό άξονα                          «Ηρακλείου-Μεσσαράς».
Επισυνάπτονται  η Ερώτηση του Νότη Μαριά και η Απάντηση του Johannes Hahn


«ΕΡΩΤΗΣΗ
H πενιχρή χρηματοδότηση, κατά παράβαση των αρχών της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, προβλέπεται να δοθεί στην Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025.
Ειδικότερα, όσον αφορά τα οδικά έργα, τη στιγμή που για όλη την Ελληνική Επικράτεια προβλέπεται να δοθούν 4,4 δισ. ευρώ, στην Περιφέρεια Κρήτης κατανέμεται μόνο το ποσό των 251,4 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή μόλις το 5,7% του ως άνω συνολικού ποσού χρηματοδότησης οδικών έργων.
Έτσι, χορηγούνται ελάχιστα κονδύλια για την Κρήτη, έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, που όμως δεν διαθέτει ασφαλές οδικό δίκτυο, αφού πολλά έργα έχουν βαλτώσει λόγω έλλειψης κονδυλίων.
Αυτό ισχύει ειδικότερα τόσο για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) που παραμένει άκρως επικίνδυνος, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες συμπολίτες μας σε τροχαία δυστυχήματα, όσο και για τον εξίσου επικίνδυνο οδικό άξονα «Ηρακλείου-Μεσαράς».
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί και εντός ποιου χρονοδιαγράμματος, έτσι ώστε στην περίπτωση της Περιφέρειας Κρήτης να ανακατανεμηθούν δίκαια τα προβλεπόμενα από το ΣΠΕΜ κονδύλια και να σταματήσει η παραβίαση των παραπάνω θεμελιωδών αρχών λειτουργίας της ΕΕ κατά την κατανομή των σχετικών κοινοτικών κονδυλίων στην εν λόγω Περιφέρεια;
Απάντηση
 Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) αποτελεί μέρος του συνολικού δικτύου του Διευρωπαϊκού δικτύου. Κατά την περίοδο 2007-2013, το εν λόγω οδικό δίκτυο συγχρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Βελτίωση της προσβασιμότητας», σύμφωνα με το μεγάλο έργο «Ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθμισης των τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης», το οποίο είχε ένα σύνολο επιλέξιμων δαπανών ύψους 83 εκατ. ευρώ και έλαβε συνολική συγχρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους 71 εκατ. ευρώ.
Κατά την περίοδο 2014-2020, η ενίσχυση για τις υποδομές των μεταφορών στην Ελλάδα θα υλοποιηθεί κυρίως στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποδομές για τις μεταφορές, το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη», το οποίο υποβλήθηκε πρόσφατα και αξιολογείται επί του παρόντος από την Επιτροπή. Το περιφερειακό πρόγραμμα που καλύπτει την Κρήτη συνεισφέρει επίσης με πρόσθετα ποσά στις υποδομές μεταφορών.


Οι κανονισμοί των διαρθρωτικών ταμείων προβλέπουν ότι ο σχεδιασμός, η προετοιμασία, η υλοποίηση, η επίβλεψη, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων στο πλαίσιο λειτουργικών προγραμμάτων αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών αρχών, στο καταλληλότερο τοπικό επίπεδο και σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα κάθε κράτους μέλους. Επιπλέον, το Στρατηγικό πλαίσιο για την πολιτική μεταφορών αποτελεί ένα έγγραφο στο οποίο παρουσιάζεται η εθνική στρατηγική. Τα συγχρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την εν λόγω στρατηγική, η οποία αποτελεί έναν εκ των προτέρων όρο για την έγκριση του προγράμματος. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν ή ότι θα συγχρηματοδοτηθούν όλα όσα περιλαμβάνονται στην εν λόγω στρατηγική. Μια τέτοια απόφαση εναπόκειται αποκλειστικά στις ελληνικές αρχές».

About this author

A ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ