ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
Μηχανισμοί επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας στην ΕΕ
5 Ιουλίου 2017

Μηχανισμοί επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας στην ΕΕ

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 – Στρασβούργο

Notis Marias (ECR)
Κυρία Πρόεδρε, έχουμε παρακολουθήσει τις διαδικασίες με τις οποίες οι πολυεθνικές προσπαθούν να φοροαποφύγουν και να φοροδιαφύγουν, μέσα από τις τριγωνικές σχέσεις, και αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο που πρέπει να απασχολεί το Κοινοβούλιό μας. Από την άλλη πλευρά βεβαίως, θα πρέπει να προσδιοριστεί ότι οι πολυεθνικές θα πληρώνουν φόρους εκεί όπου παράγουν τα κέρδη. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει οι φόροι να επιβάλλονται δύο φορές κι έτσι λοιπόν θα πρέπει να ισχύσουν οι διαδικασίες περί αποφυγής της διπλής φορολογίας.

Θα ήθελα να θέσω υπόψη στον εισηγητή και στον κύριο Επίτροπο ότι πρέπει να εξετάσουμε και την περίπτωση των φυσικών προσώπων, διότι πάρα πολλές χιλιάδες συμπολίτες μας έχουν μεταναστεύσει από τις χώρες του Νότου σε άλλες περιοχές. Από την Ελλάδα, έχουν μεταναστεύσει πάνω από 400.000 χιλιάδες νέοι επιστήμονες και όλοι αυτοί αντιμετωπίζουν προβλήματα διπλής φορολογίας. Επίσης, πρέπει να δείτε και το θέμα της προσφυγής στη δικαιοσύνη. Στην Ελλάδα, για να προσφύγει κανείς στα φορολογικά δικαστήρια, πρέπει να καταβάλει το 30% της απαίτησης που υπάρχει από πλευράς κράτους και αυτό είναι κάτι που δεν διευκολύνει την απονομή δικαιοσύνης.

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ