ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
20 Ιουλίου 2012

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Ή ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ-ΑΠΟΡΟΥΣ

 Δελτίο Τύπου 20/7/2012
Ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη και Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρακατέθεσε χθες 19 Ιουλίου, ο Βουλευτής Ηρακλείου των «Ανεξάρτητων Ελλήνων» Νότης Μαριάς, με την οποία ζητά τη μείωση των ποσών έκδοσης ή ανανέωσης της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλά και την απαλλαγή των ανέργων και απόρων από την καταβολή των προβλεπόμενων ποσών.

Σύμφωνα με τον Βουλευτή, οι μειώσεις μισθών που έχουν ήδη επιβληθεί λόγω Μνημονίου και η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» με την οποία έχει μειωθεί η αμοιβή των ιατρών οι οποίοι εξετάζουν τους υποψηφίους, έχουν μειώσει ήδη το συνολικό κόστος έκδοσης ή ανανέωσης της επαγγελματικής άδειας οδήγησης για το κράτος. Συνυπολογίζοντας την υψηλή ανεργία και την εκτεταμένη ύφεση της οικονομίας, απαιτείται άμεσα η μείωση των προβλεπόμενων ποσών για έκδοση ή ανανέωση της εν λόγω άδειας προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.Επίσης για τους ανέργους, τους απόρους ή τους επαγγελματίες με εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα επιβάλλεται η απαλλαγή από τα προβλεπόμενα ποσά.Στην ερώτηση παρατίθεται η σχετική νομοθεσία από την οποία προκύπτουν τα ποσά που πρέπει να καταβάλλει ο υποψήφιος προκειμένου να εκδώσει ή να ανανεώσει την επαγγελματική άδεια οδήγησης.Επίσης αναφέρεται και η σχετική νομοθεσία με την οποία έχει επιβληθεί η σχετική μείωση των ποσών που καταβάλλει το κράτος στο προσωπικό που απασχολείται στην εν λόγω διαδικασία. Τέλος σε συνέχεια σχετικού υπομνήματος του Παγκρητίου Σωματείου Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ και Εθελοντών Αιμοδοτών από τον Βουλευτή επισημαίνεται ότι το κόστος ανανέωσης της άδειας οδήγησης των πληρωμάτων των ασθενοφόρων βαρύνει τους ίδιους τους εργαζόμενους και όχι το ΕΚΑΒ δηλαδή τον φορέα που τους απασχολεί, όπως συμβαίνει σε άλλες υπηρεσίες. Τη στιγμή μάλιστα που το δίπλωμα οδήγησης αποτελεί απαραίτητο υπηρεσιακό προσόν για τα πληρώματα των ασθενοφόρων.Στο πλαίσιο αυτό ερωτώνται οι υπουργοί εάν προτίθενται να απαλλάξουν τα πληρώματα του ΕΚΑΒ από το κόστος ανανέωσης άδειας οδήγησης και αν ναι πότε;
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:«Κύριοι Υπουργοί,
Α) Έχουν περιέλθει σε γνώση μας πληθώρα περιπτώσεων στην Κρήτη, επαγγελματιών οδηγών με εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα ή ανέργων ή απόρων οι οποίοι αδυνατούν να ανανεώσουν ή να εκδώσουν επαγγελματική άδεια οδήγησης λόγω του υψηλού κόστους που απαιτείται. Με βάση το Π.Δ. 233/2006 (Α’/238) για πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια ιατρική εξέταση απαιτείται το ποσό των 90 ευρώ. Επίσης, από 19 Ιανουαρίου 2009, σύμφωνα με την ΚΥΑ 43206 (ΦΕΚ Β’/1541) απαιτείται επιπλέον και το ποσό των 30 ευρώ για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης. Στα ανωτέρω ποσά προστίθεται και το ποσό των 18 ευρώ για το δημόσιο ταμείο. 
Β) Όπως προκύπτει από πρόσφατο υπόμνημα των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Κρήτης το κόστος ανανέωσης της άδειας οδήγησης των πληρωμάτων των ασθενοφόρων βαρύνει τους ίδιους τους εργαζόμενους και όχι το ΕΚΑΒ δηλαδή τον φορέα που τους απασχολεί, όπως συμβαίνει σε άλλες υπηρεσίες. Επισημαίνεται δε ότι το δίπλωμα οδήγησης αποτελεί απαραίτητο υπηρεσιακό προσόν για τα πληρώματα των ασθενοφόρων.Έχοντας υπόψη την υψηλή ανεργία, την εκτεταμένη ύφεση της οικονομίας, τις μειώσεις των μισθών που έχουν ήδη επιβληθεί από το Μνημόνιο. Έχοντας υπόψη την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» με την οποία έχει μειωθεί η αμοιβή των ιατρών οι οποίοι εξετάζουν τους υποψηφίους. 
 
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να μειωθεί άμεσα το κόστος έκδοσης ή ανανέωσης επαγγελματικής άδειας οδήγησης με βάση τα νέα δεδομένα;
2) Τι μέτρα σκοπεύουν να λάβουν ώστε να απαλλάξουν τους άπορους, τους ανέργους ή τους επαγγελματίες οδηγούς με εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα από το κόστος έκδοσης ή ανανέωσης άδειας οδήγησης;3) Προτίθενται να απαλλάξουν τα πληρώματα του ΕΚΑΒ από το κόστος ανανέωσης άδειας οδήγησης και αν ναι πότε; Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Νότης Μαριάς»

 

About this author

A ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ