ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
15 Ιανουαρίου 2015

Κατάσταση στη Λιβύη

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR ), γραπτώς.

Ψηφίζω υπέρ της κοινής πρότασης Ψηφίσματος διότι πιστεύω πως θα πρέπει ο λαός της Λιβύης να βοηθηθεί προκειμένου να εκπληρώσει τις προσδοκίες του για τη δημιουργία ενός δημοκρατικού, σταθερού και ευημερούντος κράτους, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τις πολιτικές γειτονίας για τη Νότια Μεσόγειο.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ