ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
25 Νοεμβρίου 2015

Κατάσταση στη Γεωργία

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

Κύριε Πρόεδρε, οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας είναι ιδιαίτερα σημαντικές, διότι η χώρα αυτή αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ασφάλεια της περιοχής του Καυκάσου. Η Γεωργία έχει αναδειχθεί σε πρωτοπόρα δύναμη για την εμπέδωση και τη λειτουργία της Ανατολικής σχέσης.

Η Ανατολική σχέση πρέπει κατά κύριο λόγο να αποσκοπεί στην ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα αντίστοιχα κράτη και, βεβαίως, με τη Γεωργία. Πρέπει να αποσκοπεί στη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της Ένωσης, στη διαμόρφωση σχέσεων στη βάση του αμοιβαίου οφέλους, στην ενίσχυση του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών.

Όμως, η Ανατολική σχέση δεν θα πρέπει να αξιοποιείται από ορισμένες πλευρές ως ένα μέσο επέμβασης στην εσωτερική πολιτική ζωή της Γεωργίας. Η Γεωργία πρέπει να αφεθεί ανεπηρέαστη να καθορίσει κυρίαρχα την εσωτερική της πολιτική ζωή μεριμνώντας ταυτόχρονα για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της Δημοκρατίας, των πολιτικών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να εξελιχθεί θετικά η πολιτική κατάσταση στη Γεωργία, εν όψει των εκλογών που θα γίνουν το 2016, για τη διενέργεια των οποίων πρέπει να διασφαλιστεί η πολυφωνία και τα δικαιώματα της αντιπολίτευσης.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βίντεο: europarl.europa.eu

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ