ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
15 Ιανουαρίου 2015

Κατάσταση στην Αίγυπτο

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR ), γραπτώς.

Απείχα από τη ψηφοφορία διότι το Ψήφισμα δεν είναι ισορροπημένο. Σταθερή πεποίθησή μου είναι ότι αφενός μεν πρέπει να αναγνωριστεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η Αίγυπτος στην περιοχή της Νότιας Μεσογείου και αφετέρου θα πρέπει η Αίγυπτος να δώσει προτεραιότητα στην προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να λάβει μέριμνα για να υπάρξει λογοδοσία για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με ανεξάρτητη και αμερόληπτη απονομή της δικαιοσύνης.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ