ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
Ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας
3 Ιουλίου 2017

Ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας

Τρίτη 3 Ιουλίου 2017 – Στρασβούργο

Notis Marias (ECR)

 

Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζουμε ότι το συνταγματικό δίκαιο και η πολιτική επιστήμη καθορίζουν ότι το κράτος έχει το μονοπώλιο της άσκησης νόμιμης βίας, γι’ αυτό και η άμυνα και η ασφάλεια ανατίθενται σε δημόσιες αρχές. Λόγω του νεοφιλελευθερισμού, αυτό που βλέπουμε είναι πλέον να ανατίθεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις η άσκηση βίας και μάλιστα αυτή να θεωρείται και νομιμοποιημένη. Αυτό είναι ένα απαράδεκτο φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είδαμε αυτά τα γεγονότα να συμβαίνουν με ιδιωτικές εταιρείες που συμμετείχαν και στο Ιράκ και άσκησαν και στρατιωτική δράση. Είδαμε εταιρείες τέτοιες να κατηγορούνται για βασανιστήρια, για απώλεια ζωής ανθρώπων, για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για εγκλήματα πολέμου.

Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και φυσικά δεν συμφωνώ με το να διαμορφώσουμε έναν μηχανισμό που δήθεν θα νομιμοποιεί την άσκηση βίας από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτά τα θέματα άμυνας και ασφάλειας πρέπει να ανατίθενται ξεκάθαρα στις δημόσιες αρχές.

 

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ