ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
15 Ιανουαρίου 2015

Η υπόθεση των δύο ιταλών πεζοναυτών

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR ), γραπτώς.

Απείχα από την ψηφοφορία λόγω της τεράστιας αμφισημίας περί τα πραγματικά περιστατικά τα οποία δεν επέτρεπαν την εκ μέρους μου συγκρότηση αξιόπιστης και αντικειμενικής αντίληψης της πραγματικής κατάστασης προκείμενου εν συνεχεία να κριθούν και μάλιστα δια της ψήφου μου οι περίπλοκοι νομικοί ισχυρισμοί των εκατέρωθεν πλευρών.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ