ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
Η κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση του τομέα της αλιείας στη Μεσόγειο
13 Ιουνίου 2017

Η κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση του τομέα της αλιείας στη Μεσόγειο

Τρίτη 13 Ιούνιος 2017 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR)

Κύριε Πρόεδρε, η προστασία των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο δεν θα πρέπει να γίνει σε βάρος των αλιέων μικρής κλίμακας, αυτών των ανθρώπων που παλεύουν για να βγάλουν το ψωμί τους. Είναι γνωστό ότι η υπεραλίευση οφείλεται κυρίως στις μεγάλες συγκροτημένες μονάδες που αλιεύουν ενώ, βεβαίως, οι μικροαλιείς ουσιαστικά δεν μπορούν να βγάλουν ούτε το ψωμί τους. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για την Ελλάδα, όπου οι αλιείς υφίστανται τη φορολεηλασία από πλευράς των μνημονιακών πολιτικών. Να ληφθεί υπόψιν ότι η μόλυνση στη Μεσόγειο είναι σημαντική. Οφείλεται στις εξορύξεις φυσικού αερίου και πετρελαίου, και από κει έχουμε επίσης μείωση των ιχθυαποθεμάτων. Επίσης, πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα για την αντιμετώπιση των τοξικών ψαριών, όπως είναι ο λαγοκέφαλος που έχει εισέλθει από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω Σουέζ και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους ίδιους τους αλιείς. Επομένως, χρειάζονται στήριξη οι αλιείς, χρειάζεται στήριξη το αλιευτικό εισόδημα, και ιδίως οι αλιείς στην πατρίδα μου, την Ελλάδα.

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ