ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
27 Ιανουαρίου 2017

Εφοδιαστική στην ΕΕ και πολυτροπικές μεταφορές στους νέους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύριε Πρόεδρε, δεδομένου ότι οι μεταφορές αποτελούν ζωτικό κομμάτι της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, η αποδοτικότητα των μεταφορών και της εφοδιαστικής είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες, να προστατευθεί το περιβάλλον και να μετριαστεί η κλιματική αλλαγή. Ήδη από 2007, η Επιτροπή έχει καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών που στοχεύει στη βελτίωση του συστήματος των εμπορευματικών μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς ωστόσο να έχει βελτιωθεί επαρκώς ο εν λόγω τομέας.

Παράλληλα, η ψυχροπολεμική σύγκρουση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας έχει προκαλέσει δυσμενείς συνέπειες στους μεταφορείς του ευρωπαϊκού Νότου. Οι Έλληνες μεταφορείς έχουν χάσει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ από το ρωσικό εμπάργκο, καθώς το 40% των ελληνικών αγροτικών προϊόντων που εξαγόταν στη Ρωσία, μεταφερόταν με φορτηγά. Επομένως, θα πρέπει να βελτιωθεί άμεσα το σύστημα εμπορικών μεταφορών της Ένωσης και να διασφαλιστούν αποδοτικότερες και περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον οδικές μεταφορές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ