ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
Ενιαία έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
5 Ιουλίου 2017

Ενιαία έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 – Στρασβούργο

Notis Marias (ECR)

Κύριε Πρόεδρε, το Στρασβούργο έχει επιλεγεί για λόγους ιστορικούς διότι αποτελεί έκφραση της γαλλογερμανικής προσέγγισης και αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Δεύτερον, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε σε ορισμένους συναδέλφους ότι, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 6, αναφέρεται ρητά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει έδρα το Στρασβούργο, όπου γίνονται οι 12 συνεδριάσεις. Έδρα των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι οι Βρυξέλλες και έδρα της Γραμματείας είναι το Λουξεμβούργο. Αυτά λέει η Συνθήκη. Επίσης, η Συνθήκη λέει ότι οι έδρες ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των κυβερνήσεων και η Γαλλική κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν θα αλλάξει γνώμη, επομένως δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε.

Καλώ όμως τους Γάλλους συναδέλφους, οι οποίοι θέλουν να λειτουργεί εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να κάνουν σοβαρές προσπάθειες ώστε να υπάρξει ένα σοβαρό αεροδρόμιο, για να μπορούμε να ερχόμαστε με την άνεσή μας και να υπάρξει σύνδεση με όλες τις πρωτεύουσες. Επενδύστε λοιπόν εδώ στο Στρασβούργο και στο αεροδρόμιο και στις υπόλοιπες υποδομές για να έχουμε μια σοβαρή παρουσία.

 

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ