ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
15 Σεπτεμβρίου 2014

Εμπόριο με τις ευρωμεσογειακές χώρες

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της ομάδας ECR .

 

 

 

Κύριε Πρόεδρε, οι οικονομικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις μεσογειακές χώρες πρέπει να στηρίζονται στις αρχές του αμοιβαίου οφέλους και να μην είναι ετεροβαρείς. Η δημιουργία μιας ελεύθερης οικονομικής ευρωμεσογειακής ζώνης πρέπει να μην δημιουργεί προβλήματα σε χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, όπως είναι οι χώρες του Νότου, χώρες που πλήττονται από τη μερκελική λιτότητα, από τα μνημόνια. Και αυτό ισχύει και για την Ελλάδα και την Ιταλία, πολύ δε περισσότερο τώρα που όπως είδαμε η αγροτική οικονομία της Ελλάδας και των άλλων χωρών του Νότου πλήττονται από το ρωσικό εμπάργκο. Επίσης ορισμένες χώρες της Μεσογείου δεν πρέπει να έχουν μια πολιτική á la carte . Αυτό ισχύει για την Τουρκία, η οποία ενώ έχει εισβάλει στην Κύπρο, ενώ έχει καταλάβει ένα μεγάλο μέρος του νησιού, εντούτοις δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, και παρά ταύτα απαιτεί τα προϊόντα της να κυκλοφορούν ελεύθερα και χωρίς εμπόδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρέπει επίσης, κύριε Πρόεδρε, να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα των παράνομων μεταναστευτικών ροών …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή.)

 

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Βίντεο: http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=EL&vodDateId=20140915-19:38:11-699

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ