ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
15 Ιανουαρίου 2015

Ελευθερία έκφρασης στην Τουρκία: πρόσφατες συλλήψεις δημοσιογράφων, διευθυντικών στελεχών των μέσων μαζικής ενημέρωσης και συστηματική άσκηση πίεσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR ), γραπτώς. 

Ψήφισα υπέρ του Ψηφίσματος διότι στηρίζω την Ελευθερία της Έκφρασης στην Τουρκία και καταδικάζω τις πρόσφατες συλλήψεις δημοσιογράφων καθώς και τη συστηματική άσκηση πίεσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τις τουρκικές αρχές. Η Τουρκία πρέπει να προχωρήσει σε βαθιές δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν πλήρεις εγγυήσεις της ελευθερίας, συμπεριλαμβανόμενων της ελευθερίας της σκέψης, της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για να σταματήσουν έτσι στην Τουρκία οι διώξεις των λειτουργών του τύπου και να εμπεδωθεί η απρόσκοπτη ελεύθερη διακίνηση ιδεών.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ