ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
5 Ιουλίου 2017

Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα – Πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 – Στρασβούργο

Notis Marias (ECR)

Κ. Πρόεδρε, θα αναφερθώ σε τρία σημεία που έχουν ενδιαφέρον και το πρώτο είναι η ενεργειακή φτώχεια. Νομίζω ότι είναι ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έχουμε πληθυσμούς οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν πρόσβαση στην ενέργεια. Ιδίως στην Ελλάδα, υπάρχουν χιλιάδες νοικοκυριά τα οποία αυτή τη στιγμή, λόγω των πολιτικών της τρόικας, δεν έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουμε πάνω από 100.000 νοικοκυριά στα οποία έχει κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτά τα νοικοκυριά δεν έχουν ούτε πρόσβαση σε θέρμανση. Άλλωστε οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί, διότι η τρόικα έχει επιβάλει αυξημένη φορολογία στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα. Το δεύτερο είναι η μεταναστευτική πολιτική. Αν δεν υπάρξει μια σοβαρή παρέμβαση, θα συνεχίσουμε να έχουμε τεράστιες μεταναστευτικές ροές στην Ελλάδα και στην Ιταλία και οι πληθυσμοί εκεί δεν αντέχουν άλλους πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες. Το τρίτο είναι η φορολογική δικαιοσύνη. Πρέπει επιτέλους να σταματήσει η ιστορία αυτή με τους φορολογικούς παραδείσους, πρέπει επιτέλους να πληρώνουν οι πολυεθνικές τους φόρους εκεί που κερδίζουν με τη δραστηριότητά τους.

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ