ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
29 Απριλίου 2015

Δεσμεύσεις των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ)

Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

Κύριε Πρόεδρε, η φτώχεια και η υπανάπτυξη έχει καθηλώσει εκατοντάδες εκατομμύρια συνανθρώπους μας παγκοσμίως. Η αναπτυξιακή βοήθεια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Αν πραγματικά επιθυμούμε να συνεισφέρουμε σοβαρά στα ζητήματα του αναπτυσσόμενου κόσμου, τότε πρέπει να υπάρξει διαγραφή του κρατικού χρέους, δηλαδή των χρεών τους απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα και την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης. Το θέμα αυτό το έθεσα στις 12 Σεπτεμβρίου με ερώτηση προς την Επιτροπή, έχοντας υπόψη μου ότι στις 9 Σεπτεμβρίου του 2014 εκδόθηκε ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που καθορίζει και ενισχύει τις διαδικασίες προκειμένου να υπάρξει μία βιώσιμη λύση στο ζήτημα του χρέους των αναπτυσσομένων χωρών και προκειμένου να πάψουν τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζονται από τους διεθνείς πιστωτές ως επιχειρήσεις. Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μου απήντησε στις 22 Οκτωβρίου, εκτιμά επίσης ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ψήφισμα του ΟΗΕ διότι εξετάζει τις διαδικασίες, στο πλαίσιο συζητήσεων με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που θα επιτρέψουν την αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους.

Το θέμα έχει πλέον τεθεί επί τάπητος και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Είχα δηλώσει λόγου χάρη στις 11 Μαρτίου, σε αυτή την αίθουσα, ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε διαγραφή του χρέους των χωρών της δυτικής Αφρικής που χτυπήθηκαν από τον Έμπολα, διότι δεν διαθέτουν σύστημα υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, ακριβώς επειδή το ΔΝΤ τους είχε επιβάλει να κάνουν περιορισμούς των δημοσίων δαπανών τους.

Επομένως, πρέπει να δούμε σοβαρά το ζήτημα της διαγραφής του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Βίντεο: europarl.europa.eu

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ