ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού
13 Ιουνίου 2017

Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού

Τρίτη 13 Ιούνιος 2017 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR)
Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων, για τους στόχους της συμφωνίας των Παρισίων, και όλα αυτά όταν πλέον ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές παγκοσμίως, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δήλωσαν ότι αποσύρονται από τη συμφωνία των Παρισίων. Η απόφαση αυτή των ΗΠΑ ανατρέπει τα δεδομένα και βάζει εκ των πραγμάτων τη συζήτηση σε μια άλλη βάση, διότι οι ΗΠΑ προστατεύουν σε βάρος της ίδιας της υφηλίου τη δική τους βιομηχανία και οικονομία. Για αυτόν τον λόγο, οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι ευέλικτοι και ρεαλιστικοί και να στηρίζουν την κοινωνία και την οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη τη δράση όλων των παγκόσμιων παικτών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, οφείλει να ξαναδεί την τροπολογία που είχα καταθέσει επανειλημμένα, δηλαδή, να απαλλαγεί η ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα από την καταβολή εισφορών για δικαιώματα εκπομπής αερίων ρύπων, όπως συμβαίνει και στην Πολωνία και στη Βουλγαρία. Επιπλέον, οι στόχοι για το σύστημα ευφυών μεταφορών θα πρέπει να μην διαλύουν τη γεωργία.

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ