ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
notismarias
9 Φεβρουαρίου 2017

Γραπτή Ερώτηση του Νότη Μαριά στην Ευρωβουλή για την άμεση μονιμοποίηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Βρυξέλλες, 9/2/2017

notismarias

Γραπτή Ερώτηση κατέθεσε στην Ευρωβουλή, ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Καθηγητής  Νότης Μαριάς, με την οποία ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άμεση λήψη μέτρων προκειμένου να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην υπόθεση C-418/13 σχετικά με την μονιμοποίηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε κράτη μέλη της Ε.Ε.

Ειδικότερα, στην από 26/1/2017 Γραπτή Ερώτησή του που απευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι «τα μνημόνια και οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, έχουν κυριολεκτικά διαλύσει τη δημόσια εκπαίδευση. Ένα μείζον πρόβλημα που απασχολεί κάθε χρόνο τα σχολεία, είναι οι ελλείψεις και τα κενά που υπάρχουν σε εκπαιδευτικό προσωπικό».

Στη συνέχεια, ο Νότης Μαριάς τονίζει ότι: «Μόνιμοι διορισμοί έχουν να γίνουν πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να απαιτούνται 20.000-25.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για να λειτουργήσουν τα σχολεία. Ο θεσμός του αναπληρωτή έχει εξελιχθεί  πλέον, από εξαίρεση σε κανόνα καθώς πάνω από το 25% των εκπαιδευτικών είναι αναπληρωτές».

Επιπλέον, αναφέρει πώς «παρά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ΔΕΕ)  στην υπόθεση C-418/13 που κρίνει ότι πρακτικές εκμετάλλευσης «στρατιών» αναπληρωτών εκπαιδευτικών από Κράτος Μέλος της Ε.Ε. καταστρατηγούν τα δικαιώματα των εργαζομένων εκπαιδευτικών και δεν αποτρέπουν αποτελεσματικά την καταχρηστική σύναψη διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, η Ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με την εν λόγω απόφαση. Το ΔΕΕ, παρά την παρέμβαση της Ελληνικής κυβέρνησης, έκρινε δεσμευτικά και για την Ελλάδα ότι η από 18/3/1999 Συμφωνία-Πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου δεν αποκλείει κανένα συγκεκριμένο κλάδο από το πεδίο εφαρμογής της και συνεπώς έχει εφαρμογή και για το προσωπικό που προσλαμβάνεται στον κλάδο της εκπαίδευσης.»

Ενόψει των παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ρωτά την Επιτροπή ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την άμεση εφαρμογή της παραπάνω απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Γραπτής Ερώτησης του Νότη Μαριά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

About this author

A ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ