ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
29 Απριλίου 2015

Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR )

Για λόγους έλλειψης: α) πλήρους διαφάνειας, β) σοβαρής τεκμηρίωσης, γ) αξιοπιστίας, δ) επαρκών στοιχείων αναφορικά με την εκτέλεση του υπό ψήφιση προϋπολογισμού, ψηφίζω κατά της Έκθεσης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ