ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
12 Μαρτίου 2015

Βιώσιμη εκμετάλλευση του λαβρακιού

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς.

Ψηφίζω υπέρ του Ψηφίσματος σχετικά με την βιώσιμη εκμετάλλευση του λαβρακιού, διότι προστατεύει το λαβράκι διαφυλάσσοντάς το ως είδος ψαριού ενώ ταυτόχρονα διαχειρίζεται τα σχετικά αλιευτικά αποθέματα με ικανοποιητικό τρόπο. Επίσης, δημιουργεί προϋποθέσεις για την οικονομική ενίσχυση των επαγγελματικών αλιέων που έχουν θιγεί από την οικονομική κρίση.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ