ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
5 Ιουλίου 2017

Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 – Στρασβούργο

Notis Marias (ECR)
Κυρία Πρόεδρε, για όσους από εμάς ασχολούμαστε χρόνια με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόφαση του Δικαστηρίου ήταν αναμενόμενη, διότι υπάρχουν αρμοδιότητες αποκλειστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν σχέση με την άσκηση εμπορικής πολιτικής, αλλά υπάρχουν και θέματα στα οποία η αρμοδιότητα είναι συντρέχουσα, όπως είναι φερ’ ειπείν η δικαστική επίλυση των διαφορών, τα θέματα των επενδύσεων, όπως θα είναι αύριο η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και όπως θα είναι τα περιβαλλοντικά πρότυπα που μπορούν να ισχύσουν.

Επομένως, θεωρώ ότι ξεκαθαρίζεται η κατάσταση. Ισχύει αυτό που είχα πει από το 2014 που ήρθα σε αυτήν την αίθουσα, ότι η συμφωνία CETA, όπως και η TTIP, είναι μικτές συμφωνίες και χρειάζονται κύρωση και από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή το ήξερε αυτό κι έκανε ένα τρικ, δηλαδή ενέκρινε μια προσωρινή ισχύ της CETA, ενώ ξέρει ότι χρειάζεται κύρωση απ’ όλα τα κράτη μέλη και ότι τα κράτη μέλη και τα κοινοβούλια πρέπει να συμμετέχουν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάψει να υπάρχει έλλειψη διαφάνειας στη διαπραγμάτευση της CETA και -κυρίως- της TTIP.

 

About this author

d ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ